Viherkaste Oy tietosuojaseloste

Viherkaste Oy käsittelee ja tallentaa henkilötietoja EU:n tietosuoja-asetuksen (GDPR) sekä voimassa olevan henkilötietolain (523/1999) mukaisesti. Rekisterinpitäjällä on tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukaan velvollisuus informoida selkeällä tavalla rekisteröityjä. Tämä seloste täyttää informointivelvoitteen.
 

1. REKISTERINPITÄJÄ

Viherkaste Oy (0902415-6) Yrittäjänpolku 10 80400 Ylämylly Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa ja tiedusteluissa: Viherkaste Oy / Anja Nylund Puh.nro: 040 556 2503 Sähköposti: anja.nylund@viherkaste.fi Rekisterin kuvaus: Viherkaste Oy:n työnhakijarekisteri.
 

2. REKISTERÖIDYT

Rekisteriin tallennetaan tietoja www.viherkaste.fi/rekry -verkkosivuston työnhakulomakkeen käyttäjistä.
 

3. REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE JA KÄYTTÖTARKOITUS

Rekisterin pitämisen peruste: työnhakulomakkeen kautta saatuja henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn suostumuksen sekä rekisterinpitäjän oikeutetun edun perusteella. Henkilötietojen käsittelyn ja rekisterin käyttötarkoitus: henkilötietoja käsitellään vain ennalta määriteltyihin tarpeellisiin tarkoituksiin, jotka ovat: työnhakuprosessin suorittaminen, työsuhteen solmiminen ja työnhakijan informointi.
 

4. REKISTERIIN TALLENNETTAVAT HENKILÖTIEDOT

Työnhakulomakkeella kerätään seuraavat tiedot: nimi, sähköposti, puhelinnumero, koulutus ja työkokemus, mahdollinen työhakemus, ansioluettelo ja kuva, mahdollisesti hankittavat henkilöluottotiedot lainsäädännön salliessa tai velvoittaessa.
 

5. REKISTERÖIDYN OIKEUDET

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen petri.nylund@viherkaste.fi
 

Tarkastusoikeus

Rekisteröity voi tarkistaa tallennetut henkilötiedot.

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

Vastustamisoikeus

Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

Suoramarkkinointikielto

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

Poisto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Poistopyyntökäsitellään, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa. Rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa.

Suostumuksen peruuttaminen

Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen. Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle. Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

Valitusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että henkilötietoja käsitellessä rikotaan voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä. Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot: www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html
 

6. TIETOLÄHTEET

Tämän rekisterin mukaiset asiakastiedot saadaan ainoastaan: Työnhakijalta itseltään käytettäessä www.viherkaste.fi/rekry -verkkosivuston työnhakulomaketta
 

7. TIETOJEN LUOVUTUKSET

Viherkaste Oy ei luovuta työnhakuprosessin henkilötietoja kolmansille osapuolille ilman työnhakijan suostumusta. Työnhakuprosessiin ei käytetä kolmannen osapuolen palveluja.
 

8. KÄSITTELYN KESTO

Työnhakulomakkeen kautta saatuja henkilötietoja säilytetään 3 kuukautta.
 

9. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELIJÄT

Rekisterinpitäjä, tämän mahdolliset työntekijät ja verkkosivuston ylläpitäjänä toimiva kolmas osapuoli käsittelevät näitä henkilötietoja. Verkkosivuston ylläpitäjän suhteen on sopimusjärjestelyin taattu, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.
 

10. TIETOJEN SIJAINTI JA SIIRTO EU:N ULKOPUOLELLE

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Rekisteri sijaitsee suojatulla palvelimella. Työnhakijalla on oikeus saada milloin tahansa tiedot tietojen käsittelyn sijainnista.
 

11. AUTOMAATTINEN PÄÄTÖKSENTEKO JA PROFILOINTI

Rekisterin tietoja ei käytetä automaattiseen päätöksentekoon tai rekisteröityjen profilointiin.
 

12. REKISTERIN SUOJAUS

Sähköisesti käsiteltävän rekisterin tiedot on suojattu ulkopuoliselta käytöltä palomuurein, henkilökohtaisin käyttäjätunnuksin ja salasanoin sekä yleisesti hyväksyttyjen teknisten keinojen avulla. Rekisterin tietoihin on pääsy ainoastaan niillä, joiden työtehtävät edellyttävät näihin rekisterin tietoihin pääsyä. Kaikkia rekisterin henkilötietoja käyttäviä sitoo salassapitovelvoite. Rekisteristä ei tehdä fyysisiä kopioita. Rekisterinpitäjä tiedottaa mahdollisesta tietomurrosta välittömästi kaikille asianosaisille sekä tietosuojaviranomaiselle tietosuoja-asetuksen mukaisesti.
 

13. MUUTOKSET

Tämä tietosuojaseloste voi muuttua perustuen joko ilmoitukseen rekisteröidyille tai muutokseen lainsäädännössä.


TIETOA EVÄSTEISTÄ
 

1 EVÄSTEET

Näitä verkkosivuja käyttämällä hyväksyt käyttämämme evästeet (”cookies”).
 

2 MIKÄ ON EVÄSTE?

Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, jotka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet sisältävät yksilöllisen anonyymin tunnisteen, josta saadut rajalliset tiedot liittyvät ainoastaan verkkosivuston käyttötapoihin.
 

3 MITÄ TIETOJA VOIDAAN KERÄTÄ

Käytetty päätelaite (tietokone, älypuhelin, tabletti), selaimen versio, käyttöjärjestelmä, näytön tarkkuus, vierailun aika ja kesto, maakohtainen sijaintitieto (tarkkaa sijaintitietoa ei kerätä), verkkosivujen käytöstä johdetut tiedot, kuten verkkosivujen käyttö- ja selaustiedot.

Tietojen keräämiseen käytämme Google Analytics -työkalua. Kaikki Googlelle lähetettävä tieto on anonymisoitua.
 

4 MIHIN NÄITÄ TIETOJA KÄYTETÄÄN

Näitä tietoja hyödynnämme verkkosivujen analysoinnissa, kehittämisessä ja käyttökokemuksen parantamisessa. Nämä evästeet eivät kerää missään tilanteessa henkilö- tai muita tietoja, joista käyttäjä voitaisiin tunnistaa. Istuntotunnisteena on sattumanvarainen numerosarja, josta käyttäjää ei voida identifioida henkilökohtaisesti tai sijaintiperusteisesti. Käytettävän päätelaitteen ip-osoite on anonymisoitu.
 

5 EVÄSTEIDEN POISTAMINEN KÄYTÖSTÄ

Mikäli et halua, että vierailustasi näillä sivuilla kerätään tietoja, voit halutessasi torjua nämä evästeet estämällä näiden käytön verkkoselaimesi asetuksista. Evästeiden käyttö voidaan estää sekä aiemmin tallennetut evästeet poistaa selaimesta riippumatta. Vaihtoehtoisesti selain voidaan määrittää varoittamaan, mikäli verkkosivusto on aikeissa tallentaa evästeitä. Pelkkä evästeiden poistaminen ei lopeta tai estä tiedon keruuta. Voit edelleen jatkaa verkkosivujen käyttöä evästeiden estämisestä huolimatta.